Serveis

Necessiteu captar fons privats que donin estabilitat al vostre projecte? Voleu engegar un programa anual de donacions, una campanya de finançament col·lectiu, o demanar la col·laboració de mecenes, empreses o fundacions del sector privat?

Us puc ajudar. Què ofereixo?

Plans de captació de fons i avaluació de programes

 • Puc analitzar i diagnosticar quines estratègies de captació s’adeqüen a la vostra entitat i definir un pla de captació de fons.
 • Si la teva entitat ja té un pla de captació de fons, puc revisar-lo o avaluar-lo. De vegades no falla tot, i uns ulls externs poden donar-hi una volta o ajudar a rellançar una campanya.

Col·laboració amb empreses i fundacions privades

 • Puc ser el vostre prospect research: utilitzo diverses eines per buscar fonts de finançament, analitzo potencials mecenes, localitzo donants estratègics i us acompanyo en el cicle de la captació de fons.
 • Puc elaborar el dossier de patrocini de la vostra entitat que transmeti els vostres valors i sigui clar en els seus objectius.

Programa de donacions anuals

Són la columna vertebral del vostre programa de captació de fons i la meva especialitat. Poc ajudar la vostra organització a:

 • Conceptualitzar el cicle del donant
 • Desenvolupar un pla de comunicació
 • Dissenyar el programa de fidelització

Campanyes puntuals o actes benèfics

De vegades el que necessitem és cobrir una necessitat puntual del nostre projecte. Puc ajudar-vos aportant idees creatives per a:

 • Campanyes de micromecenatge
 • Actes benèfics
 • Venta de productes solidaris

Comunicació amb els donants

La comunicació amb els donants és crucial en la captació de fons i comunicar bé pot ser el que fa la diferència. Puc ajudar-vos a redactar:

 • Campanyes d’email marketing
 • Butlletins digitals
 • Memòries que generin confiança
 • Cartes de petició o d’agraïment
 • Enquestes de captació o fidelització

Comencem?

Si us interessa una primera consulta (sense compromís!), escriviu-me un correu electrònic i parlem sobre com podríem treballar plegats!